Giappone – Tour Voyager Japan

Kyoto, Nara, Hiroshima, Miyajima, Osaka, Kanazawa, Shirakawago, Takayama, Tokyo.
Tour 9 giorni / 8 notti con guida parlante Italiano